MEMBRANA PER A AIGUA DE MAR

Les membranes s'utilitzen per fer l'osmosi inversa, que consisteix a aplicar pressió sobre l'aigua salada i fer-la passar a través d'una membrana semipermeable que ens deriva pel costat extern l'aigua amb una concentració alta de sal i per un orifici intern l'aigua sense sals apta per al consum, havent eliminat en aquest procés fins i tot virus i bacteris.

Cada membrana ha d'estar inserida dins un contenidor hermètic que suporti una pressió màxima d'uns 1000 PSI o 70 bars. Amb una pressió òptima de treball, l'osmosi es farà entre 58 i 60 bar. Cal tenir en compte que l'aigua de mar a la Mediterrània té una concentració de sal d'unes 37.000 ppm. L´osmosi realitzada per obtenir aigua potable d´aigua de mar ens convertirà aquesta aigua a unes 300 ppm quan la membrana sigui nova. Si treballem a una pressió inferior a 55 bar obtindrem una concentració més gran de sals a l'aigua produïda igual que si les membranes estan desgastades per l'ús o un manteniment inadequat.

Si les membranes són utilitzades amb aigua de mar sense realitzar posteriorment esbandidas periòdiques amb aigua dolça (interval d'esbandida d'una setmana), aquestes membranes quedaran inutilitzables. Cal tenir en compte en comprar una potabilitzadora o dessalinitzadora per a vaixell que tingui un sistema d'esbandida automàtica amb aigua dolça en aturar el procés d'osmosi. Hi ha sistemes que porten un temporitzador setmanal per esbandida automàtica.

Una mica més a tenir en compte són els contenidors per a aquestes membranes. Es recomana encaridament que siguin de fibra, en el cas de contenidors d'acer inoxidable s'acabaran oxidant internament (recordem que l'aigua de mar és altament corrosiva) i les partícules d'òxid acabaran per malmetre la membrana.

Les membranes consten d'un nucli intern de polímer foradat on s'enrotlla com un llenç la poliamida microperforada. La qualitat duna membrana vindrà determinada per la densitat de la poliamida i sobretot per la seva qualitat, que ha de ser poliamida S.

Les mides més utilitzades de membrana en una dessalinitzadora per a vaixell són de 2,5” x 21” (6,35 cm x 53,34 cm) o bé de 2,5” x 40” (6,35 cm x 101,6 cm). La nomenclatura per a aquestes primeres serà de 2521 o bé de 2540. També hi ha membranes per a aigua de mar de 4” de diàmetre amb la mateixa longitud o les de 8”.

És altament recomanable que en substituir una membrana se substitueixin també les juntes tòriques (o'rings) de NBR, que és el material per a juntes més resistent a l'aigua de mar.

A DESSAL disposem de membranes d´alta qualitat per a les marques de potabilitzadores més habituals del mercat.

Tornar al bloc