DIFERÈNCIES ENTRE MARQUES DE POTABILITZADORES DE VAIXELL

Una marca de potabilitzadora consolidada amb una forta trajectòria i experiència ens garanteix que trobarem recanvis després de diversos anys de vida del sistema. Si aquesta marca té una xarxa de distribuïdors molt àmplia per tot el món existiran un servei tècnic, garanties i recanvis allà on viatges.

Si parlem daspectes tècnics, cal diferenciar entre un sistema analògic i un sistema electrònic.

El sistema analògic porta menys tecnologia aplicada pel que resulta més econòmic. La bomba d'alta pressió és el cor del sistema, de manera que una bona bomba garanteix un treball continu i hores de funcionament. Dessal treballa amb sistemes que utilitzen bombes CAT, General Pump i Clark. Si el material no és adequat per treballar amb aigua de mar, passats uns 5 anys, la bomba començarà a presentar corrosió i fuites de pressió. Cal tenir en compte que la membrana treballa als 60 bars de pressió que subministra aquesta bomba.

En un sistema electrònic, hi haurà una placa que llegirà el sensor de salinitat de producció, la sobrepressió de la bomba dʻalta pressió, detectarà si la bomba dʻalimentació dʻaigua de mar treballa en buit, comptarà les hores de funcionament del sistema i ens indicarà tots aquests paràmetres dentrada en un display o pantalla. A més, ens pararà la potabilitzadora en cas de risc o de derivació d'aigua salada al tanc d'aigua dolça. Tota aquesta tecnologia és més cara que un model analògic.

És aconsellable que els contenidors de membranes en tots dos sistemes (analògic o electrònic) siguin de fibra per evitar corrosions. Així mateix, han de ser resistents per aguantar fins a 100 bars. També cal tenir en compte quin tipus de bomba d'alimentació subministra el sistema i que els elements interns de la bomba siguin segells anticorrosius, com els ceràmics i elements interns de resines, elastòmers, llautó etc.

La marca Spectra-Katadyn proporciona tots els accessoris necessaris, cosa que s'agraeix a l'hora de fer la instal·lació. Com es mostra en aquestes fotos, Spectra cuida minuciosament dels detalls per a una correcta instal·lació. Proporciona les anelles de collament en inox, mànegues, mànega amb endoll ràpid de rentat, tots els ràcords necessaris, les claus per a canvi de filtres, un salinòmetre digital portàtil i fins i tot un rotllo de tefló. Com podem observar la connexió entre la bomba Clark i la membrana es fa mitjançant un tub rígid d'alta pressió en acer inoxidable en lloc dels freqüents cables d'alta pressió que són més econòmics.

Tornar al bloc