COM DEIXAR LA TEVA POTABILITZADORA DE VAIXELL PREPARADA PER A LA SEGÜENT TEMPORADA: L'HIVERNATGE (de la paraula anglesa winterizing).

Si l'embarcació està parada es recomana que es faci una esbandida d'aigua dolça de la potabilitzadora almenys cada setmana. Per a períodes perllongats és necessari fer “ l'hivernatge ” i utilitzar un conservant de membrana per tenir preparat el sistema per a la següent temporada. Així prevenim el creixement de microbiologia marina i protegim les membranes a llarg termini. El sistema es mantindrà a punt al voltant de 6 mesos per a climes temperats i de 4 mesos als tròpics; passat aquest temps s'ha d'esbandir i repetir el procés de conservació si la potabilitzadora continuarà parada. Per preservar i també protegir contra la congelació en climes hivernals cal utilitzar anticongelant basat en una solució de propilenglicol.

Si al final no hem fet un correcte “hivernatge” i les membranes estan brutes i volem intentar recuperar-les podem fer servir altres productes per netejar el sistema. Primer s'utilitzarà un àcid netejador (que elimina dipòsits d'incrustacions minerals) i després un netejador alcalí (que elimina la matèria biològica i la brutícia de la superfície de les membranes). Tot i això, convé recordar que la neteja química NO sol ser efectiva si s'ha reduït la producció de les membranes per sota del 80% de la condició original.

El procediment bàsic per a tots els tractaments de conservació i de neteja és el mateix: la solució química es fa circular a través del sistema durant 20 minuts i després s'esbandeix. És important sempre seguir les instruccions del fabricant i no superar les dosis recomanades.

Consulta els nostres productes per a neteja de membrana seguint el link

Tornar al bloc